Τσελέντη Αννέτα

Αννέτα Τσελέντη,

Ψυχίατρος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια – Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας, -ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»

 

 

Τίτλος  Εισήγησης: «Κέντρο  Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κέρκυρας: Συνδιαμορφώνοντας τις συνθήκες για μια ζωή με νόημα»

Το έργο του Κέντρου Πρόληψης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του,  έχει αναπτύξει πολυεπίπεδες δράσεις με στόχο την ενίσχυση  κοινωνικών   θεσμών, όπως το σχολείο και η οικογένεια, ενδυναμώνοντας γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής,  καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και την αγωγή της κοινότητας σε θέματα της ψυχοκοινωνικής υγείας, στη συνεργασία και τη δικτύωση ατόμων και φορέων με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή.

Με δέσμευση στις αρχές και τις αξίες της πρόληψης (Σεβασμός για τον άνθρωπο – Αποδοχή και αξιοποίηση του διαφορετικού – Αλληλεγγύη – Συνεργασία – Συνεργατική οπτική για τη λύση των προβλημάτων – Έμφαση στις δυνάμεις και στα αποθέματα, που υπάρχουν στον καθένα από εμάς και στην κοινότητα), εργαζόμαστε για την ανάδειξη ενός νέου τρόπου σχετίζεσθαι φτιάχνοντας κάθε φορά το πλαίσιο που ενθαρρύνει την κατανόηση και αξιοποίηση των δυνάμεων όλων όσων συμμετέχουν, τη συνεργασία και τη συνδημιουργία των προϋποθέσεων για μια ζωή με νόημα

Μαρίνος ΜικάλεφΤσελέντη Αννέτα