Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Μαραγκού Χρυσούλα Α’ Επιμελήτρια Παιδιατρικής Γ.Ν.Κέρκυρας

Μέλη

Αγάθου Μαρία BSc. MA Ψυχολόγος Παιδιών και Εφήβων

Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία Δρ. , Παιδίατρος-Ιστορικός, Πρόεδρος Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (παράρτημα Κέρκυρας)

Μεταλληνού Όλγα MSc Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης της ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Μολδοβάνος Νίκος, Ψυχολόγος -Ψυχοθεραπευτής, (ΜSc) πρόεδρος του Σωματείου Ψυχολόγων Κέρκυρας

Κορακιανίτη Παναγιώτα MSc Κλινική Συμβουλευτική Ψυχολόγος,

Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα Δ/ντρια Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝΚ και Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κέρκυρας

Μαρίνος ΜικάλεφΜέλη Επιστημονικής Επιτροπής