Μαλαχά Ελένη,

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

Δασκάλα με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, εργάζεται στο ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας (από το 2009 ως σήμερα), πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Κέρκυρας.

Τίτλος της Εισήγησης:
Αναγνώριση δυσκολιών, Λόγοι παραπομπής για διαφοροδιάγνωση.

christosΕλένη Μαλαχά