Γρουζτίδου Μαρία

Γρουζτίδου Μαρία

Αστυνόμος Β’ [ Ε.Κ.]

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

 Τίτλος  Εισήγησης:  «Αφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο»

α)  αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

β) διαδικτυακές απειλές και μέτρα προστασίας.

γ) αδικήματα και τρόπος που αυτά διαπράττονται μέσω διαδικτύου.

δ) το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στις

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση των

κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

ε) καμπάνια ενημέρωσης SAY NO της EUROPOL.

Μαρίνος ΜικάλεφΓρουζτίδου Μαρία