Γκούσης Κωνσταντίνος

Γκούσης Κωνσταντίνος

Μαθηματικός – Πληροφορικός, Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

Τίτλος Εισήγησης: «Μαθητική Διαρροή και Πρόωρη Εγκατάλειψη Σχολείου : Ένα σοβαρό πρόβλημα για την Περιφέρειά μας, αίτια και παράγοντες που οδηγούν σε αυτό»

Μαρίνος ΜικάλεφΓκούσης Κωνσταντίνος